Fangerne fra Swift

Fangerne fra Swift #004

Heist in the Vault of Philby & Fuzz

I Almas får gruppen skibslejlighed til Absalom. På skibet lærer de Mester Severin bedre at kende. Han hyrer dem til en hemmelig opgave af stor vigtighed. Gruppen skal bryde ind i boksen under vekslerfirmaet Philby & Fuzz.

En af deres klienter er kommet i besiddelse af en artefakt, der ikke må falde i de forkerte hænder.

Gruppen indvilliger og bliver udstyret med usynlighedspotions, et masterwork dirkesæt, lyddæmpende olie til gevær m.m.

Deres opgave er at finde en bestemt boks, bryde ind i boksen og hente en artefakt over i Mester Severins boks. Hvad de finder i boksen udover artefakten må de beholde.

Artefakten er et stykke træ fra en større skive eller plade. Artefakten er blevet stjålet fra vogterne i The Last Wall.

Mester Severing får gruppen teleporteret ind i bokssystemer fra et rum i en loge. I bokssystemet går et par urværkstjenere vagtpatrulje.

Det lykkedes for gruppen at bestemme den rigtige boks ved at tyde gåden om statuerne i bokssystemet. Hidtil har de med nød og næppe undgået at gøre opmærksom på sig selv.

De er på vej til den rigtige boks, da Mester Severin meddeler dem, at der er dårlige nyheder, hvorefter han mister forbindelse til gruppen.

Comments

morhaljen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.